Waterschap gebruikt innovatieve techniek voor verwijdering medicijnresten uit afvalwater

12 oktober 2020 15:39 uur

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat op de rioolwaterzuivering in Houten medicijnresten uit afvalwater verwijderen. Hiervoor wordt een ozoninstallatie geplaatst. Het waterschap is de eerste die deze techniek in Nederland toepast. De bouw van de ozoninstallatie start in oktober 2020. In juni 2021 wordt de installatie in bedrijf genomen.

Onderzoek door het RIVM laat zien dat er reden tot zorg is voor de waterkwaliteit door de aanwezigheid van medicijnresten. Medicijnresten hebben een negatief effect op het waterleven in oppervlaktewater(Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) en de bereiding van goed drinkwater. Het extra zuiveren van afvalwater is een belangrijke schakel om de aanwezigheid van medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen.

Het ministerie I&W heeft subsidie beschikbaar gesteld om hier een bijdrage aan te leveren. De subsidie is bedoeld om technieken in te zetten die al wel in het buitenland worden toegepast, maar nog nieuw zijn voor de Nederlandse zuiveringspraktijk.

Op 28 september heeft het waterschap een samenwerkingsovereenkomst met I&W voor de bouw en het gebruik van de ozoninstallatie ondertekend. Bij de samenwerking ligt de nadruk op ervaring opdoen met het verbeteren van de verwijdering van medicijnresten. De bijdrage van I&W aan dit project bedraagt Euro 1,65 miljoen. Bron: waternieuws.blogspot.com