Waterschap en partners ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor een duurzame rioolwaterzuivering

08 mei 2016 07:35 uur

Duurzame Vergisting’, verlaagt de kosten, produceert meer energie en levert waardevolle grondstoffen op. In 2016 start de proef op de rioolwaterzuivering Bath. Deze innovatie heeft zich in een proefopstelling al bewezen. Nu zoeken de betrokken partijen naar het hoogst haalbare resultaat. De initiatiefnemers van het project Duurzame Vergisting, Colsen (Adviesburo voor Milieutechniek b.v.), STOWA (kenniscentrum) en waterschap Brabantse Delta ondertekenen samenwerkingsovereenkomst ‘Duurzame Vergisting’. Het doel van de samenwerking tussen de initiatiefnemers heeft betrekking op het onderzoek naar stikstofterugwinning, kennis vergaren en innovatie.

Samenwerking

Die samenwerking wordt op 4 mei 2016 beklonken met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ‘Duurzame Vergisting’ door Boris Colsen, directeur van Colsen, Joost Buntsma directeur STOWA, en Theo Schots, lid dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Unieke werkwijze in Nederland

Op de zuivering Bath ontwikkelt het waterschap samen met Colsen en STOWA een innovatieve werkwijze die nog nergens in Nederland wordt toegepast. Een primeur dus! Door de temperatuur in de gistingstank te verhogen van 35 naar 55 graden Celsius komt er meer biogas vrij. Dit biogas dient als energiebron voor elektriciteitsproductie. Meer biogas betekent ook 50% meer elektriciteit productie. De warmte die hierbij ontstaat, gebruiken we weer om de gistingstank op temperatuur te houden. Tevens daalt de hoeveelheid restslib maar liefst met 25%. Als klap op de vuurpijl kan met deze werkwijze ook stikstof en fosfaat teruggewonnen worden . Het is nu rendabel om die stoffen terug te gaan winnen uit het slib en als meststof te verkopen.

naar stikstofterugwinning, kennis vergaren en innovatie.

Samenwerking

Die samenwerking wordt op 4 mei 2016 beklonken met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ‘Duurzame Vergisting’ door Boris Colsen, directeur van Colsen, Joost Buntsma directeur STOWA, en Theo Schots, lid dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Unieke werkwijze in Nederland

Op de zuivering Bath ontwikkelt het waterschap samen met Colsen en STOWA een innovatieve werkwijze die nog nergens in Nederland wordt toegepast. Een primeur dus! Door de temperatuur in de gistingstank te verhogen van 35 naar 55 graden Celsius komt er meer biogas vrij. Dit biogas dient als energiebron voor elektriciteitsproductie. Meer biogas betekent ook 50% meer elektriciteit productie. De warmte die hierbij ontstaat, gebruiken we weer om de gistingstank op temperatuur te houden. Tevens daalt de hoeveelheid restslib maar liefst met 25%. Als klap op de vuurpijl kan met deze werkwijze ook stikstof en fosfaat teruggewonnen worden . Het is nu rendabel om die stoffen terug te gaan winnen uit het slib en als meststof te verkopen.

Afvalwater, daar zit wat in!

Een echte win-winsituatie. ‘Duurzame Vergisting’, verlaagt de kosten, produceert meer energie en levert waardevolle grondstoffen op. In februari 2016 start de proef op de rioolwaterzuivering Bath. Deze innovatie heeft zich in een proefopstelling al bewezen. Nu zoeken de betrokken partijen naar het hoogst haalbare resultaat. Bron: waterschap Brabantse Delta 4 mei 2016.