Waterschap en gemeente investeren in riolering

06 maart 2015 19:35 uur

Prioriteit voor vernieuwing en behoud afvalwatersysteem Waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland tekenen vandaag voor het toekomstbestendig maken van het afvalwatersysteem op Westerschouwen. Beide partijen stellen voor de komende twaalf jaar een aanzienlijk bedrag van totaal 35 miljoen euro beschikbaar om te investeren in ondergrondse infrastructuur. Daarmee willen de partijen op de eerste plaats ervoor zorgen dat regenwater voortaan wordt afgekoppeld en niet meer onnodig het zuiveringsproces doorloopt.

De waterkwaliteit wordt hiermee verbeterd en wateroverlast voorkomen. Oorzaak In het huidige rioleringsstelsel van Westerschouwen komt veel rioolvreemd water voor. Dit is bijvoorbeeld hemel- en grondwater dat in het afvalwatersysteem terechtkomt waardoor het systeem in capaciteit tekort komt. Daarnaast doorloopt dit relatief schone hemelwater ook het zuiveringsproces en hierdoor worden onnodige kosten gemaakt. Werkzaamheden Binnen een looptijd van twaalf jaar, vinden werkzaamheden in verschillende fasen plaats. De eerste fase loopt tot 2020 waarin 17,3 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Werkzaamheden bestaan dan uit:

 Scheiden van hemel- en afvalwaterstromen in 2015 Westenschouwen, in 2016 ter hoogte van de Zeeasterweg in Renesse en in 2018 ter hoogte van Eikenmeet Renesse.

 Vergroten van de capaciteit van rioolgemalen Lage Zoom en Westenschouwen en de rioolwaterzuivering Westerschouwen.

 Onderhoud aan het vrijvervaltransportstelsel dat het gebied van Westerschouwen doorkruist. Op dit moment wordt het vrijvervaltransportstelsel ter hoogte van Lage Zoom preventief gerenoveerd. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond, worden de werkzaamheden voor de overige 17,7 miljoen euro toebedeeld en gepland. Aanleiding De overeenkomst voor de optimalisatie van het afvalwatersysteem (OAS) Westerschouwen, komt voort uit het Bestuursakkoord Water en de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland. Toen bleek dat het huidige vrijvervalriool Westerschouwen niet meer aan de kwaliteitseisen voldeed, hebben het waterschap en de gemeente op basis van doelmatigheidsonderzoek ervoor gekozen om het systeem in stand te houden en toekomstbestendig te maken. Dit is volgens beide partijen de meest kosteneffectieve en klantvriendelijke oplossing, maar vereist ondanks dat een flinke investering. Het afvalwatersysteem Westerschouwen verzamelt en vervoert het afvalwater uit de kernen Renesse, Burgh-Haamstede, Nieuw Haamstede, Westenschouwen, Scharendijke, Ellemeet, Serooskerke, Noordwelle en Burghsluis naar de rioolwaterzuivering Westerschouwen in Haamstede. Bron: Persbericht gemeente Schouwen-Duiveland 6 maart 2015.