Waterschap en gemeente Heerlen onderzoeken oorzaak lozing rioolwater

14 februari 2016 09:44 uur

Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente Heerlen onderzoeken momenteel gezamenlijk wat de oorzaak is van de lozing van rioolwater op de Caumerbeek en Geleenbeek in Hoensbroek – tussen Droomvijver en Laervoetpad.

Sinds vanmiddag leidt een breuk in een persleiding van het gemeentelijk riool tot lozing van rioolwater in het struingebied tussen Laervoetpad en Droomvijver (tegenover Kasteel Hoensbroek). Dit rioolwater stroomt vervolgens de Caumerbeek in, die even later samengaat met de Geleenbeek.

Na melding van de breuk en de lozing van het rioolwater, hebben waterschap, waterschapsbedrijf en gemeente direct actie ondernomen. De gemeente heeft het nabijgelegen pompgemaal uitgeschakeld. Dit heeft echter nog niet geleid tot stoppen van de lozing. Waterschapsbedrijf Limburg en de gemeente onderzoeken momenteel waar het rioolwater vandaan komt en hoe de lozing kan worden gestopt. Waterschap Roer en Overmaas voert metingen uit naar de waterkwaliteit in de Caumer- en Geleenbeek, zowel in Hoensbroek als verder stroomafwaarts in Sittard. Het geloosde water stinkt (rioollucht). Dit is te ruiken langs de gehele Geleenbeek vanaf Hoensbroek. Uit voorzorg sluit de gemeente het struingebied tussen Droomvijver en Laervoetpad af voor wandelaars. Dit om contact met het geloosde rioolwater te voorkomen. Bron: Waterschap Roer en Overmaas 10-02-2016.