Waterschap Drents Overijsselse Delta doet mee aan City Deal voor klimaatbestendige groene steden

05 maart 2016 08:45 uur

Negen publieke partners ondertekenen op woensdag 9 maart samen met zeven (semi)private samenwerkingspartners de zogenaamde City Deal klimaatadaptatie. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is één van deze partijen.

De ondertekening vindt plaats tijdens de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken. Met de City Deal spreken de partijen uit de komende vier jaar een praktijk leeromgeving en kraamkamer voor innovatie te willen zijn. Vanuit WDODelta valt deze City Deal onder de paraplu van Klimaat Actieve Stad waarmee het waterschap aan de slag gaat. Namens het waterschap zet bestuurder Hans de Jong zijn handtekening. Bron: De Groene Stad 3 maart 2016. Lees verder>>>>