Waterschap Brabantse Delta bespaart fors met Alert

31 augustus 2016 13:59 uur
Zodra er op één van de zeventien rioolwaterzuiveringen van Waterschap Brabantse Delta in de avonduren iets hapert, gaat er automatisch een sms naar een operator met piketdienst. De operator moet de alarmmelding binnen een half uur via sms accepteren. Als dat niet gebeurt, wordt het alarm nog twee keer herhaald. Daarna wordt de sms automatisch doorgestuurd naar een collega. Als de storing is verholpen, wordt de betreffende installatie weer vrijgegeven door de operator. Pas dan wordt het alarm opgeheven. Brabantse Delta werkt al sinds 2007 naar tevredenheid met het Alert-systeem van CimPro. “Het systeem is efficiënt, betrouwbaar en bespaart daarom tijd en geld”, zegt Henri Maas adviseur energiemanagement en procesautomatisering bij het waterschap.

 

“Wij werken op onze rioolwaterzuiveringen met Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA). Daarmee kunnen we realtime zien hoe de afzonderlijke installaties op de zuivering functioneren en ingrijpen als dat nodig is. Veel zuiveringen zijn onbemand en via dit systeem hebben we op afstand het zuiveringsproces centraal in beeld. Je kan het vergelijken met een verkeerstoren. Scada is goed in het weergeven van storingen, maar niet in het bellen naar een GSM, telefoon of smartphone. CimPro’s Alert kan dat wel en bewaakt ook de afhandeling van het alarm. Als waterschap hebben wij gedefinieerd bij welke (slechte) prestaties van een installatie een operator moet worden ingeschakeld en wanneer een alarm moet worden verstuurd. Hiervoor zijn de urgentieniveau’s urgent en niet-urgent 1 en 2 gedefinieerd, zodat de piketmedewerker alleen wordt opgeroepen als het echt nodig is”, vertelt Henri Maas. Bron: waterforum.net 30 aug 2016