Waterschap betaalt mee aan uw groen dak

26 augustus 2015 19:02 uur

Waterschap Aa en Maas heeft een stimuleringsregeling hemelwater. Deze regeling loopt eind 2015 af. Denkt u er over om een groen dak aan te leggen of heeft u een bijzondere manier om uw regenwater te hergebruiken dan kunt u nog voor deze subsidie in aanmerking komen.

Een groen dak  heeft een aantal voordelen:

  • Vasthouden van water, waardoor kans op overlast minder wordt
  • Het dak werkt isolerend en bespaart daardoor energiekosten
  • Verkoelende werking
  • Het ziet er mooi uit.

Voor de subsidie gelden spelregels. Een daarvan is dat het oppervlak minimaal 1000 m2 bedraagt. Dit is bij particuliere bouw meestal niet haalbaar. De regeling staat daarom toe dat er collectieve aanvragen worden ingediend, waarbij het gezamenlijk oppervlak tenminste 1000 m2 bedraagt.

Als u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie dan kunt u dit aanmelden bij de gemeente. Wij verzamelen de aanvragen en zodra het benodigd oppervlak is bereikt dienen wij namens de aanvragers de subsidie in bij het waterschap.

Meer informatie over de regeling is te vinden via www.aaenmaas.nl/pagina/over-aa-en-maas/beleid/stimuleringsregeling-hemelwater.