Waterschap Aa en Maas start met optimalisatie peilbeheer in St. Anthonis en Boxmeer

18 mei 2018 05:27 uur

Waterschap Aa en Maas gaat samen met de streek het watersysteem in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer goed tegen het licht houden om het zo optimaal mogelijk in te richten. Dit is nodig vanwege veranderend grondgebruik, nieuwe wensen en behoeften uit de streek en klimaatverandering. De komende weken zijn er in samenwerking met de lokale ZLTO-afdelingen informatieavonden gepland om de streek te informeren en wensen en behoeften te peilen.

In het huidige watersysteem in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer worden kansen en knelpunten ervaren in het dagelijks waterbeheer. Waterpeilen en grondgebruik zijn niet overal optimaal op elkaar afgestemd en de wateraanvoer en waterafvoer kan worden verbeterd. Daarnaast zullen zich in de toekomst vaker periodes van langdurige droogte of kortstondige hevige regenval voordoen. Dit vraagt om een veerkrachtig en dynamisch watersysteem om hier goed mee om te kunnen gaan. Daarom gaat waterschap Aa en Maas de komende jaren de water aan- en afvoer en peilbeheersing optimaliseren. Bron: agriholland.nl 17-5-18 Lees verder>>>>