Wateropleidingen: nieuwe cursus ‘Meer grip op slib’

09 mei 2014 06:33 uur

Voor operators, bedrijfsvoerders en technologen die betrokken zijn bij de slibbehandeling van een afvalwaterzuivering ontwikkelt Wateropleidingen de nieuwe cursus Meer grip op slib. Deze cursus start in oktober voor de eerste keer .

In de driedaagse cursus doorloopt u het complete proces van slibverwerking. U krijgt inzicht in de relatie tussen de verschillende processtappen en leert hoe u de slibverwerking op een zo efficiënt mogelijke manier bedient. Ook leert u het functioneren van uw slibverwerking te beoordelen en spoort u verbetermogelijkheden op. Na afloop van de cursus bent u in staat om de sliblijn te optimaliseren en bent u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen de slibverwerking.

In de cursus besteed de docent veel aandacht aan praktijksituaties. U kunt eigen voorbeelden inbrengen en werkt met uw medecursisten aan opdrachten. Daarnaast vindt elke lesdag een excursie plaats, zodat u een goed inzicht krijgt in de werking van de verschillende processtappen.

U kunt zich via onze website inschrijven voor Meer grip op slib, ook is het uiteraard mogelijk om deze cursus in company voor u te verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Peters (06) 57 57 3311.