Waterkring West krijgt nieuwe partners

23 februari 2018 13:33 uur

Waterschap Brabantse Delta, zes gemeenten in West-Brabant en de nieuwe partners de waterbedrijven Brabant Water en Evides , ondertekenen vandaag een overeenkomst over een samenwerking in de waterketen die plaatsvindt binnen Waterkring West. De samenwerkingsovereenkomst verbindt partijen tot 2022. Hiermee geven de partners invulling aan een kostenbesparing in de waterketen en het verder verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners van West-Brabant.

Afvalwater

De afvalwaterketen is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater, overtollig regenwater en grondwater door de gemeenten, en het transporteren en zuiveren van dit afvalwater door de waterschappen. Samenwerking is nodig om deze taken uit te voeren tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten en voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater, met name in stedelijke gebieden. De afgelopen jaren hebben diverse gezamenlijke projecten hieraan bijgedragen. Bron: brabantsedelta.nl 22-2-18 Lees verder>>>>