Waterdebat Milieucafé Tilburg

19 september 2015 07:20 uur

Zondagmiddag, 20 september, 14.00 uur, is er een Waterdebat op het terrein bij het rioolgemaal Moerenburg in Tilburg. Dit debat is naar aanleiding van 100 jaar Voorste Stroom Arresten en wordt georganiseerd door het Milieucafé Tilburg in nauwe samenwerking met de gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en locatietheatergroep De Kwekerij. Het debat heeft drie onderwerpen: Waterkwaliteit, wateroverlast en de aantrekkelijkheid van water in de stad. Het debat vind buiten plaats of bij slecht weer in tenten bij de oude werkplaats van de oude rioolwaterzuivering.


De Tilburgse waterhuishouding
Honderd jaar na de eerste uitspraak van de Hoge Raad inzake de Voorste Stroom Arresten willen we met een aantal deskundigen en betrokkenen kijken hoe het is gesteld met de Tilburgse waterhuishouding. En wat is daarbij de rol van de gemeente, van de provincie, het waterschap, maar ook van bedrijven en burgers. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat mag de burger van de overheden verwachten en wat mogen de overheden van de burger vragen? Is er een hedendaags equivalent van het Voorste-Stroomarrest? Is Tilburg ná de bouw van de waterzuivering Moerenburg op watergebied in de voorhoede blijven spelen?
Genoeg stof dus om met elkaar in debat te gaan.
De mensen die met elkaar in debat gaan zijn: wethouder van de gemeente Tilburg, Mario Jacobs, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, Johan van den Houten, watergraaf van Waterschap De Dommel, Peter Glas, Teamleader Urban Water Management van Deltares, Frans van de Ven, senior Projectleider bij Stichting Rioned, Hugo Gastkemper en Dirk van Peijpe van het bureau De Urbanisten.

Voorste Stroom Arresten
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het eerste Voorste Stroomarrest werd uitgevaardigd. Deze arresten hebben ervoor gezorgd dat in Moerenburg de eerste rioolwaterzuivering van Nederland werd gebouwd. Roosters, zinkputten en vloeivelden konden niet voorkomen dat Tilburg met de toenemende industrialisatie en bevolkingsgroei steeds meer afvalwater produceerde. Dat afvalwater liep uiteraard van hoog naar laag, kwam in de Leij (formeel de Voorste Stroom genoemd) terecht en leverde vooral in Oisterwijk problemen op. Met name de Oisterwijkse burgers pikten dat niet langer. Onder de naam Voorste-Stroomarresten kwam het tot een langdurige juridische affaire. Deze liep vanaf 1874 tot 1954. Tilburg moest vanaf 1915 schadevergoedingen betalen en dat leidde er toe dat er een zuiveringsinstallatie kwam. Binnen de juridische wereld hebben de Voorste-Stroomarresten een bijzondere plek gekregen omdat burgers de overheid aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Nog steeds vinden daar processen in plaats.

Bron: waterschap De Dommel 18-09-2015.