Waterberging als ecosysteemdienst steeds belangrijker

01 februari 2018 13:55 uur

De afgelopen maanden moest de regenjas vaker aan dan uit vanwege de hevige neerslag. Deze neerslag leidde niet alleen tot hoogwaterstanden in de rivieren, maar ook voor wateroverlast in sommige Nederlandse steden. Hoe kunnen we ons natuurlijke kapitaal gebruiken om de strijd tegen wateroverlast aan te gaan?

 Met de opwarming van de aarde neemt ook de hoeveelheid zeewater die verdampt toe. En ‘what comes up, must go down’. Voor landen op onze breedtegraad leidt dit tot een toename van de hoeveelheid neerslag. Zo steeg de jaarlijkse neerslagsom in De Bilt de afgelopen honderd jaar met 14% van 767 naar 890 mm. Ook de afgelopen maand was het nat in Nederland met een gemiddelde neerslag van 112 mm versus het langjarige gemiddelde van 80 mm. Tegelijkertijd ontstaan er door klimaatverandering drogere en warmere zomers met wel weer buien met een grote hoeveelheid neerslag in korte tijd.

Natuurlijke bronnen als wapen tegen wateroverlast Onze waterhuishouding komt daarmee onder druk te staan. Ons natuurlijk kapitaal kan gelukkig helpen het overtollige hemelwater op te vangen. Onze bodem heeft namelijk het vermogen om water op te nemen. Dit heet waterberging. Bij een onverharde bodem kan het water in de bodem sijpelen. Het water zakt geleidelijk uit naar het grondwater en vanuit daar vindt het zijn weg naar bronnen, beken en rivieren. Vegetatie zorgt voor een geleidelijke opname van het water in de bodem en beschermt deze tegen uitdroging en erosie. Plantenresten, bodemdieren en humus zorgen ervoor dat het water in de bodem wordt vastgehouden. Bron: helpdeskwater.nl 1-2-18 Lees verder>>>>