Waterbeheerders Zuid- en Oost-Nederland uiten zorgen richting ministerie

08 oktober 2015 17:53 uur

“Uniforme aanpak van lozingsvergunningen afvalwater mestverwerkingsinstallaties noodzakelijk” dat willen alle waterbeheerders in Zuid- en Oost-Nederland bewerkstelligen en roepen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op om het lozingenbeleid voor mestverwerkingsinstallaties (mvi’s) te uniformeren en te borgen in nationaal waterbeleid, zo laat Waterschap Aa en Maas vandaag weten. De waterbeheerders zien een toename van aanvragen voor vergunningen om afvalwater van mestverwerkingsinstallaties (mvi’s) te lozen op rivieren, beken of riolering. Om die reden maken de waterschappen zich zorgen over de toename van nutriënten en risicovolle stoffen zoals antibiotica, antibiotica-resistente bacteriën en hormoonstoffen in de Nederlandse wateren.
In Nederland is sprake van een mestoverschot; er is meer mest dan de agrarische bedrijven verantwoord voor de teelt van de gewassen kunnen gebruiken. Bron:  TV Schijndel – Thu, 08 Oct 2015. Lees verder>>>>