Water- en Rioleringsagenda april 2014

22 maart 2014 10:19 uur

Op donderdagmiddag 3 april organiseeert STOWA een bijeenkomst over de mogelijke bijdrage van dakvergroening aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer. Tijdens deze middag wordt het thema vanuit verschillende kanten belicht.

3 april 2014 – De Observant, Amersfoort  Meer informatie en aanmelden

Jeroen Langeveld (TU Delft en RH/DHV) bepleit een overgang van het rioleringsbeheer van normgericht naar prestatiegericht, van modellen naar meten, van inspanningen naar kwaliteit van dienstverlening. In dit webinar gaat Jeroen in op de prikkelende vragen: Waarom zouden we deze transitie maken? Wat is daarvoor nodig? Wat levert het op? Wat kunnen we al en waar moeten we nog bijleren?

8 april 2014 – Webinar   Lees meer

Op 16 april 2014 organiseert de Koepelgroep Nieuwe Sanitatie van STOWA alweer haar elfde platformbijeenkomst. Het thema van deze middag is ‘Combineren van afvalwaterstromen, wie worden er beter van?’ Tijdens de dag gaan we met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (w.o gemeenten, waterschappen en woningbouwcorporaties) in gesprek over het mogelijke belang dat zij hebben bij het combineren van afvalwaterstromen.

16 april 2014 – Amersfoort  Meer informatie en aanmelden

Down the drain! is sinds 2010 het jaarlijkse kennis- en carrière-event over urban drainage voor hbo-studenten, als het ware de RIONEDdag voor het hbo. Met Down the drain! laat Stichting RIONED jongeren kennismaken met de veelzijdigheid van en beroepsmogelijkheden in de sector. Vakpresentaties, een minipracticum en speeddaten met werkgevers zijn de basisingrediënten van deze inspirerende dag. Een must voor hbo-studenten in de watersector. En voor de vakwereld dé manier om in contact te komen met aanstormend hbo-talent.

22 april 2014 – Cinemec Ede  Lees meer