Wat betekent Europese Green Deal voor waterschappen?

13 december 2019 08:33 uur

De Europese Commissie heeft op 11 december de Europese Green Deal gepresenteerd. Het hoofddoel: een klimaatneutraal Europa in 2050. Wat betekent deze Green Deal voor de Nederlandse waterschappen?

De nieuwe Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en 1e vicevoorzitter Frans Timmermans hebben de Green Deal gepresenteerd. Zij zullen hierop gebaseerd met een uitgebreid pakket aan beleidsvoorstellen komen op diverse gebieden. Een groot deel daarvan raakt de waterschappen nauw, zoals: klimaat, energie, circulaire economie, een zero pollution actieplan voor water, lucht en bodem, een farm-to-fork strategie gericht op het verminderen van vervuiling door nutriënten, en biodiversiteit.

KLIMAATADAPTATIE

De waterschappen zijn erg blij met het Commissieplan om een nieuwe ambitieuze klimaatadaptatiestrategie op te stellen. De waterschappen willen dat het Rijk zich inzet voor meer Europese samenwerking op dit gebied.

CIRCULAIRE ECONOMIE

De Green Deal voorziet ook in een nieuw actieplan voor de circulaire economie. Het duurzaam gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten zal hier de focus krijgen. Ook wil de Commissie een interne markt voor secundaire grondstoffen. Dit kan kansen bieden voor waterschappen, want zij zijn koplopers op het gebied van het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, zoals struviet en cellulose. Deze worden vervolgens gebruikt voor het maken van nieuwe producten, zoals bioplastics.

INZET OP DUURZAME ENERGIE

Ook inzet op meer duurzame energie en energie-efficiëntie maken deel uit van de Green Deal. Met het oog op de zeespiegelstijging staan de waterschappen achter een ambitieus klimaatbeleid en streven zij zelf naar 100% energieneutraliteit in 2025 met eigen productie van duurzame energie, zoals zonne-energie, biogas en aquathermie, en efficiënter energiegebruik.

MEER CO2-REDUCTIE

Timmermans komt voor maart 2020 met een concept EU-klimaatwet die moet leiden tot een klimaatneutrale Europese Unie in 2050. Daarom zal naar verwachting ook EU klimaatdoel voor CO2-reductie in 2030 worden verhoogd van de huidige 40% naar 50% of zelfs 55%. Ook de waterschappen werken aan CO2-reductie, waarbij ze focussen op lachgas en methaan ((rioolwaterzuiveringen, bouwprojecten, veenweiden).

VERVOLGSTAPPEN

In de komende maanden zal de Green Deal meer vorm en inhoud krijgen. In maart 2020 moet de concept EU-klimaatwet er liggen, net als de nieuwe biodiversiteitsstrategie en het nieuwe circulaire-economie-actieplan. In het voorjaar volgt de farm-to-fork strategie. In de zomer wordt een uitgebreid plan gepresenteerd hoe de EU de klimaatambitie voor CO2-reductie voor 2030 gaat bewerkstelligen. Bron: uvw.nl 12-12-19