Warmte via Riothermie voor woningen van De Key in Amsterdam

13 februari 2020 19:15 uur

De Key, Firan en Waternet gaan de mogelijkheid onderzoeken om in Amsterdam Noord woningen te verwarmen door warmte uit afvalwater (riothermie). Zij hebben daarvoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het bijzijn van Meindert Smallenbroek, directeur Warmte en Ondergrond van het ministerie van Economische Zaken. Deze duurzame oplossing biedt bewoners duurzame betaalbare warmte.

Riothermie als CO2 besparende, buurtgebonden warmteoplossing

De Key wil met Firan en Waternet bereiken dat binnen afzienbare in een Amsterdamse wijk 1000 woningen worden verwarmd door warmte uit afvalwater (riothermie). Deze buurtgebonden, circulaire oplossing realiseert een belangrijke CO2-besparing en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Stabiele woonlasten en weinig overlast voor bewoners

Riothermie biedt bewoners betaalbare energie. Hun energierekening is niet langer afhankelijk van stijgende gasprijzen. Door gebruik te maken van bestaande collectieve installaties, zorgt deze techniek niet tot nauwelijks voor overlast in de woning.

Een beproefde techniek

Warmte uit het riool warmt water op tot 15 C. Het opgewarmde water wordt in de bodem opgeslagen totdat het nodig is. Vanuit deze opslag wordt het water geleid naar een warmtepomp in het gebouw. Deze verwarmt met weinig energie het water op tot de juiste temperatuur voor verwarming en warm water in de woningen. Door gebruik van groene energie wordt de CO2 besparing nog groter.

Toekomstbestendig

Een gebouw aansluiten op het warmtenet kan zonder extra isolerende maatregelen. Isolatie kan op een ander (natuurlijk) moment worden aangebracht. Daarna is nog minder energie nodig voor opwarming. Op het (publieke) warmtenet kunnen in de toekomst ook andere warmtebronnen worden aangesloten. Bron: actueel.dekey.nl 13-2-20