Warmte uit rioolwater goed voor uitstootverlaging van 6,7 Mton

04 november 2020 09:57 uur

De finalisten voor de ASN Bank Wereldprijs zijn bekend. Eén van hen is DeWarmte, een bedrijf dat je huis verwarmt met warmte die via je doucheputje of wasmachine wegstroomt.

Auke de Vries en Sander Wapperom winnen warmte terug uit het huishoudelijk riool en slaan het op voor hergebruik met hun innovatieve HeatCycle. Ze benutten waardevolle warmte die anders verloren gaat en hebben zo positieve impact op de energietransitie.

Warmteverlies via het riool is het laatste warmtelek van een woning waar nog geen oplossing voor bestaat. Door deze warmte opnieuw te gebruiken, gewoon in de woning, ontstaat er een circulaire warmtevoorziening. Met de efficiëntie van hun HeatCycle kan DeWarmte naast 100% van de warm-tapwatervraag, ook een deel van de warmte voor ruimteverwarming leveren.

2°C

Net voordat het afvalwater naar het gemeentelijk riool stroomt, koelt de HeatCycle het af naar 2°C en wint hiermee de warmte terug met behulp van een warmtepomp. Deze verhoogt de temperatuur van (koud) water tot 60°C zodat het direct gebruikt kan worden voor warm-tapwater en/of verwarming. Een buffervat zorgt ervoor dat er altijd warmte beschikbaar is, ook als je even niet onder de douche staat of een wasje draait.

De warmtetransitie is een van de grote uitdagingen van onze tijd. 70% van de CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving wordt veroorzaakt door de opwekking van warmte. Dit is 13% van de totale Nederlandse CO2 uitstoot. Als alle geschikte woningen worden verwarmd met de HeatCycle resulteert dat volgens DeWarmte in een uitstootverlaging van 6,7 Mton. Dit is vergelijkbaar met het sluiten van 2 kolencentrales of de totale uitstoot van de provincie Utrecht.

De HeatCycle is toepasbaar in bijna elke woning, zowel renovatie als nieuwbouw, en vereist geen verbouwing of isolatie om het systeem goed te laten werken. Ook de prijs wordt zo laag mogelijk gehouden. Bron: engineersonline.nl