Waterschappen onderzoeken bioraffinage

02 januari 2016 08:42 uur

Acht waterschappen, diverse partners in de keten en kennisinstellingen gaan samen onderzoeken hoe bioraffinage kan bijdragen aan de ’verwaarding’ van dit plantaardig restmateriaal. De waterschappen verzamelen jaarlijks duizenden zeecontainers vol met plantaardig materiaal bij het uitvoeren van slootonderhoud en andere werkzaamheden. Uit dit restmateriaal zijn nog waardevolle stoffen te maken door middel van bioraffinage. Het onderzoek moet uitwijzen op welke manier dit rendabel kan. Hiervoor is € 450.000,- beschikbaar.

Grotere schaal
Het onderzoek start begin 2016 en duurt ongeveer een jaar. Laboratorium-analyses en praktijkproeven moeten uitwijzen of het vanuit kostenoogpunt interessant is om bioraffinage als beheersmaatregel voor oever-/waterplanten/dijkbeplanting in te zetten. Bij goed resultaat en voldoende draagvlak kan bioraffinage op grotere schaal worden ingezet. Bron: Agro & Chemie 29-12-2015. Lees verder>>>>