Waarom het hoge aantal coronadeeltjes in het riool niets zegt over het aantal besmette mensen

30 september 2020 10:14 uur

De gemeente Woerden heeft het RIVM om uitleg gevraagd over het hoge aantal deeltjes van het coronavirus in het rioolwater. Ook bij een tweede meting deze maand bleek dat er veel restanten van covid-19 in het Woerdense riool zijn gemeten. Volgens het onderzoekinstituut is het nog te vroeg om aan deze bevindingen conclusies te verbinden.

Victor Molkenboer was begin deze maand toch wel een beetje verrast, toen hij vernam dat het RIVM in het riool in zijn gemeente bij een eerste meting een opmerkelijk hoog aantal deeltjes van het coronavirus had aantrof.

Deze vondst correspondeerde niet met het relatief lage aantal geteste personen in Woerden. Reden voor de burgervader bij het RIVM aan de bel te trekken. Bij een tweede meting van het rioolwater in Woerden, een week later, lag de gemeten waarde in het rioolwater nog hoger.

Recreëren

Het RIVM inspecteert al maanden samen met de waterschappen op ruim 300 locaties het riool in ons land op aanwezigheid van het coronavirus. In een brief aan de gemeente laat het RIVM weten dat met dit grootschalige onderzoek geen mensen die besmet zijn met covid-19 kunnen worden opgespoord.

,,De meetpunten zijn gekozen op locaties waar het rioolwater wordt verzameld voordat het gezuiverd wordt. Dat is bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het virus kan niet herleid worden naar een of enkele personen. Wel wordt bekend hoeveel virusdeeltjes in het zogenaamde voorzieningsgebied van een rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn aangetroffen. Dit is het gebied waar het nieuwe coronavirus in het riool komt vanuit ontlasting van mensen die in dat gebied wonen, werken of recreëren,” aldus het RIVM.

Reden voor verontrusting is er dus niet. Voorlopig is rioolwateronderzoek niet meer en niet minder dan een aanvulling op ander onderzoek, waarmee het coronavirus in de gaten wordt gehouden, meldt het onderzoeksinstituut. Bron: ad.nl