Voorstel: Huishoudens gaan groter aandeel kosten waterschap betalen

21 mei 2018 20:25 uur

Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest buigt zich op 30 mei over een voorstel om huishoudens vanaf 2019 een groter deel van de kosten voor het waterbeheer te laten betalen. De reden is dat het werk van het waterschap verandert. En daarmee steeds meer het belang dient van deze huishoudens. De verdeling van de kosten, de zogenaamde kostentoedelingsverordening, wordt iedere vijf jaar herzien. Daarmee wordt bepaald welke bijdrage ieder van de vier door waterschappen onderscheiden categorieën (huishoudens, eigenaren gebouwen, eigenaren landbouwgrond, eigenaren natuurgrond) betaalt.

Vanwege klimaatverandering is de nadruk komen te liggen op waterveiligheidsprojecten. Waterschap Noorderzijlvest werkt op verschillende plekken aan het versterken van de zeedijk en kanaaldijken. Ook worden er in het Zuidelijk Westerkwartier waterbergingen aangelegd. Grote hoeveelheden regen kan op die manier tijdelijk worden opgeslagen. De capaciteit van enkele gemalenwordt eveneens vergroot, zodat er meer water afgevoerd kan worden. De kosten die hiermee gemoeid zijn stegen de afgelopen vijf jaren fors. Bron: noorderzijlvest.nl 19-5-18 Lees verder>>>>