Oldenzaal: Volgend jaar bijna 2,3 miljoen euro nodig voor riolering

16 november 2017 09:19 uur

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om in 2018 bijna 2,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van rioolwerkzaamheden. Dat geld is onder andere nodig voor het vervangen en renoveren van verouderde en kapotte riolering, zoals in de Industriestraat-Katoenstraat, De Ruijterstraat en de Nicolaas Beetslaan. Ook wordt er verder gewerkt aan de Ootmarsumsestraat. Verder is geld nodig voor de aanleg van regenwaterriolen (blauwe aders) in de Pastoriestraat en de Iepstraat. In de Ainsworthstraat staat de aanleg van een regenwaterbuffer gepland. Aan de Prossinkhof en Emmastraat worden extra maatregelen getroffen om wateroverlast door extreme regenbuien te verminderen.

Elk jaar informeert het college de raad over de voortgang van de uitvoering van het Gemeentelijk rioleringsplan en maakt een planning voor het volgende jaar. Afgelopen jaar is onder andere gewerkt aan rioolvervanging in de Spoorstraat, Lyceumstraat en Prins Bernardstraat en de Ootmarsumsestraat. Ook is een aantal riolen gerenoveerd door middel van ‘relining’. Dit is een systeem waarbij het oude riool wordt voorzien van een nieuwe binnenkant en op die manier weer jaren mee kan. Bij de nieuwbouw aan de Nieuwstraat is voor het eerst een vervallen stuk hoofdriool omgebouwd tot waterberging.

Extra maatregelen wateroverlast Prossinkhof/Emmastraat

Door de klimaatverandering nemen de extremen in het weer toe. Zo is Oldenzaal augustus dit jaar weer getroffen door een regenbui met heel veel water in korte tijd. Aan de Prossinkhof en de Emmastraat was opnieuw sprake van wateroverlast. Om deze overlast te beperken wil het college de in 2019 geplande rioolvervanging in de Emmastraat al komend jaar uitvoeren en deze combineren met de aanleg van extra waterberging. Hiervoor is een half miljoen euro extra nodig. Verder gaat het college de gevolgen van de klimaatverandering voor Oldenzaal in beeld brengen en onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om wateroverlast in de stad te beperken. Bron: oldenzaal.nl 15-11-17 Lees verder>>>>