VNG ledenbrief: Toename samenwerking in de waterketen

15 juni 2014 18:21 uur

De VNG heeft een ledenbrief uitgebracht over de ontwikkeling van de samenwerking in de waterketen. Gemeenten en waterschappen werken steeds intensiever samen, waardoor ze een goede kwaliteit van dienstverlening leveren met een zeer gematigde stijging van de heffingen. Nu breekt de periode aan van uitvoering van voorgenomen maatregelen.  Lees de ledenbrief