Vlissingen: informatiebijeenkomst herinrichting Rozengracht op 11 januari 2016

10 januari 2016 08:44 uur

Als vervolg op de herstructurering van de Engelse Wijk, heeft de gemeente in goed overleg met L’escaut Woonservice een plan laten opstellen voor de herinrichting van de Rozengracht. Inwoners konden tot 5 december 2015 reageren op dit plan. De ingediende reacties zijn voor het college van B&W aanleiding om het plan nog een keer toe te lichten tijdens een openbare informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is op 11 januari 2016 van 16.30-17.30 uur in de Govan Mbekizaal van het stadhuis van Vlissingen. Namens het college is wethouder Stroosnijder aanwezig.

U bent van harte welkom!

Zie voor meer informatie de projectpagina. Bron: Gemeente Vlissingen.