Vlissingen: oorzaak verzakking Steenen Beer gevonden, het zinkgat is gedicht

02 april 2016 08:20 uur

Het zinkgat dat onlangs ontstond bij het Dok van Perry rond de Steenen Beer, is dichtgemaakt. De oorzaak is achterhaald en maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat een dergelijke verzakking nogmaals optreedt.

Wat was er aan de hand?

Na het aanbrengen van nieuwe bestrating rond de tijd dat het Dok werd opgeleverd en de weg werd verbreed, zijn de oude straatkolken afgekoppeld en is er een ‘parallel riool’ aangebracht om het hemelwater af te voeren.
De oude ‘inlaten’ op het hoofdriool hadden daarmee geen functie meer en werden afgesloten. Een uitgebreide rioolinspectie heeft aangetoond, dat met het huidige rioleringssysteem niets mis is. De oorzaak van het zinkgat lag bij enkele oude (inmiddels niet meer gebruikte) rioolinlaten. Een probleem dat goed op te lossen is.

Wat hebben we gedaan?

  • Er is een zogeheten relining (een kous) aangebracht, waarmee alle inlaten nog eens extra zijn afgedicht. Vervolgens is er gedurende 3 dagen zogeheten ‘retourbemaling’ toegepast, om zo het zand verder te verdichten. Daarna is er nieuw zand aangebracht in en rondom het gat en is de bestrating weer aangebracht;
  • De aannemer heeft na onderzoek verder geen verdere holle ruimtes aangetroffen buiten het gat dat gevallen was.

Goede samenwerking, goede oplossing

We zijn ervan overtuigd dat door bovenstaande aanpak niet alleen het zinkgat is gedicht, maar ook de oorzaak (de oude aansluitingen die niet 100% bleken afgedicht en lekkages vertoonden) is achterhaald. Dit mede dankzij de goede samenwerking tussen gemeente, aannemer en het rioleringsinspectiebedrijf. Bon: gemeente Vlissingen 1 april 2016.