Vlieland: vetvangputten goedgekeurd

07 november 2015 08:01 uur

Elk halfjaar worden de vetvangputten (afvalwater -reinigers die het riool beschermen tegen verstoppingen) van de ondernemers geleegd en gecontroleerd. De afgelopen jaren zijn veel gebreken geconstateerd met handhavingstrajecten tot gevolg. Tijdens de najaarsronde van 2015 zijn alle geleegde vetvangputten goedgekeurd. Een compliment waard aan de betreffende ondernemers. Bron: gemeente Vlieland