Vlieland: niets in straatkolken gooien!

21 juni 2015 07:06 uur

Het komt nog (te) vaak voor dat restanten van spoelwater in de straatputjes en straatkolken wordt gegooid. Al deze kolken zijn aangesloten op een hemelwaterleiding, niet op het riool. Het water infiltreert in de bodem of wordt rechtstreeks afgevoerd naar de Waddenzee. Ze zijn dus uitsluitend bedoeld voor schoon (regen)water. Wanneer in deze putten spoelwater van auto’s, bouw- of schoonmaakwerk-zaamheden wordt weggespoeld, treedt vervuiling van het milieu op.

De gemeente heeft de afgelopen tijd al verschillende malen bedrijven hierop aangesproken. Maar hetzelfde geldt voor particulieren. Als u vuil spoelwater heeft, kunt u dit het best door het toilet spoelen, of thuis door een afvoerputje dat wél op het vuilwaterriool is aange-sloten. Het gooien van afval of afvalwater in een straatkolk die bedoeld is voor hemelwater kan worden beschouwd als een economisch delict. Niet doen dus. Help mee ons milieu schoon te houden! Bron: gemeente Vlieland