Vitens vreest vervuiling “blauw goud” door schaliegaswinning

05 februari 2016 09:33 uur

Dat minister Kamp schaliegaswinning in intrekgebieden voor waterwinning niet definitief wil uitsluiten, stuit drinkwaterbedrijf Vitens tegen de borst. Het kabinet besloot vorig jaar dat schaliegaswinning voor commerciële doeleinden de komende vijf jaar niet aan de orde is. Toch sluit het kabinet de optie van schaliegas voor de lange termijn niet uit. In het Energierapport van minister Kamp staat dat voor een zorgvuldig besluit over vergunningverlening eerst onderzoek nodig is.  Of schaliegas dan inderdaad wordt gewonnen, is een politiek-maatschappelijke afweging, waar decentrale overheden bij worden betrokken. Bron: Energie Overheid – Fri, 05 Feb 2016. Lees verder>>>>