Visitatie commissie Waterketen beoordeelt Limburgse regio’s positief

11 december 2014 16:56 uur

De Limburgse regio’s ontvingen de eindrapportage van de landelijke Visitatiecommissie Waterketen. In dit rapport staat de voortgang van de invoering van de afspraken over de doelmatigheidsverbetering in de (afval)waterketen in Nederland.

De commissie constateert dat er voldoende ambitie in de Limburgse regio’s aanwezig is om de benodigde besparingen in 2020 te realiseren en heeft een positief tot zeer positief beeld over het behalen van de doelstellingen.De commissie  vraagt aandacht voor de kwaliteit  en kwetsbaarheid, de intensivering van de samenwerking met het drinkwaterbedrijf WML en de monitoring van de voortgang van samenwerkingsprojecten. In Limburg wordt samengewerkt door gemeenten en waterschappen in vijf regio’s: Venlo-Venray, Limburgse Peelen (Weert-Roermond), Maas en  Mergelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek.

Limburgse regio’s

De 33 Limburgse gemeenten, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei  en het Waterschapsbedrijf Limburg werken samen met Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie met als doel om in 2020 een beperking van de kostenstijging van meer dan 10% (ten opzichte van 2010) te realiseren. In Nederland werken gemeenten en waterschappen in ruim vijftig regio’s samen aan de uitwerking van de afspraken in het Bestuursakkoord water. De landelijke doelen zijn € 450 miljoen kostenbeperking, kwaliteitsverbetering en beperking van de personele kwetsbaarheid. De regio’s hebben hiervoor plannen gemaakt en hebben die bestuurlijk vastgesteld.

Inmiddels zijn alle regio’s begonnen met de uitvoering van die plannen en zijn de eerste resultaten van kostenbesparingen al gerealiseerd. Door de verschillen tussen de regio’s in grootte en organisatie varieert de aanpak en de voortgang. In Waterpanel Noord (regio’s Venlo-Venray en Limburgse Peelen) wordt bijvoorbeeld nu al een besparingspotentieel van € 16,1 miljoen per jaar in 2020 voorzien. De regio Maas en Mergelland 6,9 miljoen per jaar, de regio Parkstad 6,6 miljoen per jaar en de regio Westelijke Mijnstreek 4,5 miljoen per jaar. In totaal wordt  in de provincie Limburg 34,1 miljoen besparingspotentieel voorzien. Een kostenbeperking van 18 tot 19 % en daarmee ruim boven de doelstelling.

Overhandiging rapport

Op 10 december overhandigde de voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen, mevrouw drs. K.M.H. (Karla) Peijs, de eindrapportage van alle regio’s en drinkwaterbedrijven aan minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. (Melanie) Schultz van Haegen. Het rapport wordt na de overhandiging aan de minister openbaar gemaakt op www.samenwerkenaanwater.nl.

Beoordeling van de regio’s

De onafhankelijke visitatiecommissie waterketen heeft de afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de voortgang van de uitvoering van afspraken over samenwerking in de waterketen, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Water. Onderdeel van de opdracht van de commissie was om achterblijvende regio’s in Nederland te stimuleren en te adviseren en ‘best practices’ van koplopers te delen. De commissie waardeert bijvoorbeeld dat in de regio’s Venlo-Venray en Limburgse Peelen (Waterpanel Noord) in 2015 een nieuw afvalwaterplan en bijbehorende gemeentelijke rioleringsplannen wordt opgesteld. Dit zorgt voor een besparing van € 4,2 miljoen per jaar voor rioolbeheer en afvalwaterzuivering samen.

Bron: Gemeente Leudal – Thu, 11 Dec 2014