Vier winnaars prijsvraag: Waar gaat het riool naartoe?

04 september 2015 06:37 uur

Het Rotterdamse Waterblog van 7 juli 2050, ziektepreventie door analyse van de Brown data in het riool en de film Van rioollasten naar rioollusten hebben met hun ideeën over het stedelijk waterbeheer van de toekomst een prijsvraag van Stichting RIONED gewonnen. De jury kende daarnaast een speciale prijs toe aan groep 5a van basischool De Gondelier in Amersfoort voor hun tekeningen over de rioleringstoekomst. De prijzen van 1.000 euro zijn op 2 september uitgereikt tijdens de conferentie ‘Waar gaat het riool naartoe?’

Aanleiding voor de prijsvraag is de visie die Stichting RIONED wil opstellen over de het waterbeheer in de stad op de lange termijn. Veel maatregelen die nu worden genomen, zijn bedoeld om 50 tot 100 jaar mee te gaan. Wat kun je nu zeggen over deze tijdstermijn en wat zijn verantwoorde investeringen? Welke ontwikkelingen zijn er in het stedelijk waterbeheer? Wat wil de samenleving en wat wordt technisch mogelijk? De prijsvraag en de conferentie zijn de eerste stappen naar een visiedocument die onder meer besproken zal worden op de RIONEDdag op donderdag 4 februari 2016.

Uit de 19 inzendingen voor de ideeënprijsvraag had de jury acht nominaties geselecteerd die hun verwachtingen presenteerden op de jaarlijkse strategiebijeenkomst van Stichting RIONED. De jury constateerde dat de inzendingen zich concentreren rond drie thema’s: (1) Wat wordt ingezameld en welke stoffen worden daaruit gehaald, (2) Wie doet wat?, in het bijzonder met aandacht voor de rol van de particulier, en (3) de ontwikkeling van techniek en automatisering.

Namens de jury prees Rob van der Velde (Watermaat) de prijswinnaars en de overige inzenders: “Vanuit verschillende invalshoeken hebben zowel professionals uit het vakgebied als buitenstaanders boeiende en prikkelende inzendingen gedaan. In de toekomst kijken is lastig, maar nodig om het vakgebied en het werk van Stichting RIONED te richten op de wezenlijke zaken.’

Winnaars

De winnaars van de ideeënprijsvraag ‘Waar gaat het riool naar toe?’ zijn:

   De toekomst van de riolering – groep 5a van de Openbare Daltonschool De Gondelier uit Amersfoort-Vathorst;

   Van rioollasten naar rioollusten – Marc Balemans (Tij.), Bart van Eck (WASH @ For Elements), Erik van Grunsven (riolering en water), Adrie Otte (Bioniers), Michiel Schöller (Trion PuriTec Consulting & Engineering) en Willem van Starkenburg (Yuniko);

   Brown Data: het riool als spiegel voor een gezonde stad – Afdeling Advies Zuiveren van waterschap Aa en Maas;

   Rotterdamse waterblog – Elijan Bes, Jason Zondag, Michel Bunt, Thuy Do, Patricia Duguet (allen gemeente Rotterdam) en Jaap de Ron (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard).

Nominaties

Naast de prijswinnaars had de jury uit de 19 inzendingen genomineerd:

   Rioleren is samenwerken – Aad Nales, Rotterdam CS BV

   Voedselvermalers aansluiten op riool – Noud Kuilder (student Engineering Geology, ETH Zürich), Alisa Doornhof (student Environmental Governance, Universiteit Utrecht), Paulus Proios (student Ryerson University Toronto)

   Maak het water zichtbaar en sexy – Fien Dekker (Rain(a)Way) en Andy Engel (gemeente Bergeijk)

   Het WC2 – Marije Stronks (op persoonlijke titel)