Vervuild rioolwater in Hilmaar nabij Stedum

12 april 2019 10:22 uur

Door een storing aan een rioolgemaal in Stedum is er rioolwater in het Hilmaar, ten noord-westen van het dorp Stedum, terechtgekomen. Het betreft de watergang bij de T-splitsing van de Weemweg/Stationsweg tot het einde van het voetbalveld. In het dorp kan daardoor een nare rioollucht hangen.

Het rioolgemaal draait inmiddels weer. Gemeente Loppersum en waterschap Noorderzijlvest werken aan een oplossing om het vervuilde water af te voeren. Pompen worden geplaatst om het vuile water op te zuigen. Vervolgens wordt er schoon water in de slootingelaten. Waterschap en gemeente verwachten in de loop van volgende week de situatie opgelost te hebben. In de tussentijd ontraden wij het gebruik van het vervuilde water bij het Hilmaar, richting het Westerwijdwerdermaar, als drinkwater voor vee. Omwonenden worden geïnformeerd. Bron: noorderzijlvest.nl 11-4-19