Verslag Emissie Symposium Water 2 april 2015

29 april 2015 09:31 uur

Op donderdag 2 april vond het Emissie Symposium Water plaats in “Karel V” in Utrecht, dit jaar bezocht door zo’n 90 enthousiaste deelnemers uit verschillende geledingen, variërend van waterschappen, rijksoverheid, kennisinstituten, adviesbureaus en provincies.

Dit jaarlijks terugkerende symposium wordt georganiseerd door Deltares in samenwerking met RijkswaterstaatWVL en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), en gefinancierd door het ministerie van IenM. Het symposium geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen en recente projecten met betrekking tot emissies naar het oppervlaktewater.

Het overall thema van de dag was de relatie van de EmisseRegistratie met de regio, een thema wat zowel in een aantal van de plenaire lezingen in de ochtend als in de workshops in de middag terugkwam. De dag stond onder de bezielende en humorvolle leiding van Gert-Jan de Maagd. De presentaties van de dag zijn terug te vinden op de website van de EmissieRegistratie (www.emissieregistratie.nl).