Verkenning van ontwerprichtlijnen voor inzameling en afvoer van grijswater bij gescheiden sanitatiesystemen

29 maart 2015 08:08 uur

Waterschap Groot Salland en gemeente Deventer voeren binnen het Europese INNERS-project sinds 2009 onderzoek uit naar de haalbaarheid van gescheiden inzameling van zwart en grijs water op huis- en wijkniveau. Vanuit het onderzoek Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer (ofwel DEUGD I) is de potentie aangetoond van gescheiden inzameling van afvalwaterstromen en de verwerking op de RWZI van zwart- en grijs water, maar werpen tegelijkertijd ook vragen op over de financiële haalbaarheid en doelmatigheid.  Bron: Groene Kennis Wageningen UR