Verkenning van de kwaliteit van struviet uit de communale afvalwaterketen

16 januari 2016 09:57 uur

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van struviet gewonnen uit het afvalwater van vier zuiveringsinstallaties van communaal afvalwaterwater. De resultaten van deze analyse zijn getoetst aan de eisen die gesteld zijn in de aangepaste meststoffenwet. Tevens is gekeken in hoeverre de gewonnen struvieten een nadere behandeling behoeven alvorens ze als meststof kunnen worden toegepast. Bron: Groenekennis – Fri, 15 Jan 2016.