Verkeershinder op N228 vanwege inspectie van riool

05 december 2019 15:11 uur

De provincie is 2 december begonnen met het reinigen en inspecteren van het riool langs de N228 tussen Oudewater en Montfoort en de N210 tussen Schoonhoven en Nieuwegein. Omdat slechts één rijbaan beschikbaar is, kan dit werk buiten ook de spits tot verkeershinder leiden. Verkeersregelaars leien het verkeer in goede banen.

De werkzaamheden duren tot en met 20 december en vinden met name buiten de spits – tussen 09.00 en 15.00 uur –  plaats, aldus de provincie.

Onderhoud

Het riool bestaat uit inspectieputten, kolken en afvoerleidingen. Deze worden gereinigd en geïnspecteerd, zodat de provincie een planning kan maken voor het onderhoud. Tot mei 2020 vindt ook langs andere provinciale wegen rioolinspecties plaats.

De inspectie vindt langs de N210 plaats tussen de aansluiting met de provinciegrens met Zuid-Holland en de op- en afrit A2. Langs de N228 gaat het om het deel tussen de aansluiting met de provinciegrens met Zuid-Holland en Nieuwegein.

Verkeersregelaars

Tussen 09.00 en 15.00 uur versmalt de aannemer de rijbaan om veilig te werken. Er is dan één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.

De rioolinspectie heeft geen gevolgen voor het overige verkeer. Woonhuizen en bedrijven blijven bereikbaar. Fietsers kunnen zonder hinder het fietspad ende parallelweg gebruiken. Bron: ad.nl 2-12-19