Verdygo-Nereda rwzi in Weert in recordtijd operationeel

31 oktober 2019 11:24 uur

De nieuwe rwzi in Weert, gebouwd volgens het Verdygo-concept en voorzien van de Nereda-technologie, is klaar. Het Verdygo-concept werd eerder al gedeeltelijk geïntroduceerd op verschillende Limburgse rwzi’s, zoals Roermond en Simpelveld. Maar in Weert is nu een nagenoeg volledige rwzi in ‘Verdygo-stijl’ gerealiseerd. In 2021 wordt het concept toegepast op de rwzi’s Panheel en Stein.

Verdygo is een innovatieve, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor rwzi’s, ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg. “De installatie in Weert is binnen de afgesproken tijd en budget opgeleverd om te kunnen voldoen aan de strengste lozingseisen van de Kaderrichtlijn Water”, laat het waterschap weten. “En dankzij de toepassing van de energiezuinige Nereda-technologie kan dat bovendien op een energie-efficiëntere wijze.” Om de rwzi in Weert nóg meer te verduurzamen, is er een nieuwe warmtekrachtkoppeling-installatie geplaatst die het geproduceerde biogas met een hoger rendement omzet in elektriciteit en warmte.

Nereda-zuivering opgestart
Enkele weken geleden is de nieuwe biologische Nereda-zuivering in aanwezigheid van Royal Haskoning DHV opgestart. In eerste instantie is het water uit de Nereda-installatie nog nagezuiverd in de oude zuivering. Maar inmiddels is het zuiveringsproces goed op gang en zijn de prestaties voldoende, zodat de nieuwe installatie kon worden losgekoppeld van de oude installatie. De installatie loost nu rechtstreeks op de Zuid Willemsvaart Bron: waterforum.net 29-10-19 Lees verder>>>>