Verdubbeling waterbelasting ontmoedigt watergebruik voedingsindustrie

06 april 2014 06:45 uur

De nakende verdubbeling van Belasting op Leidingwater (BOL) zorgt voor een aanzienlijke lastenverzwaring voor voedingsmiddelenbedrijven. Voor grootverbruikers kan dit oplopen tot €1 miljoen per jaar. Politici redeneren dat het belasten van leidingwater nodig is voor waterbesparing.

Dit stelt Roy Tummers, directeur Water van VEMW, het kenniscentrum en belangenbehartiger voor zakelijke energie- en waterverbruikers. Op 1 juli 2014 gaat de belastingmaatregel in. “De verdubbeling van het tarief is één, maar vooral het feit dat er niet langer sprake is van een maximumverbruik  waarover de BOL moet worden betaald (300 kubieke meter per jaar, red.) zorgt voor een lastenverzwaring bij voedingsbedrijven die veel water gebruiken.”  Bron: VMT 02-04-2014. Lees verder>>>>