Velsen detecteert stankoverlast Wijk aan Zeeerweg

05 oktober 2014 07:27 uur
Na onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf is naar voren gekomen dat de overlastklachten volledig verklaard worden door de werkzaamheden aan de IJmuiderstraatweg.

Onderzoek

Door de tijdelijke afsluiting van het hoofdriool als gevolg van de werkzaamheden aan de IJmuiderstraatweg is in het bovenstrooms gelegen hoofdriool veel rioolwater stil komen te staan. De buizen zijn hier volledig gevuld met water waardoor er geen luchtverversing meer in het riool kon plaatsvinden.

Rioolgas

In stilstaand rioolwater vormt zich H2S (rioolgas met typische rotte eieren geur).
Ter hoogte van de Watertoren wordt dit water afgevoerd via een kleiner riool. Het gevolg is dat het water op deze locatie snel gaat stromen en het rioolgas door de enorme werveling in het water vrijkomt.
Afsluiting opgeheven
Vandaag is de afsluiting van het riool in de Spilbergenstraat opgeheven.
Dit betekent dat er kortdurend sprake kan zijn van extra stankoverlast vanwege het ontstaan van turbulentie in het afstromende water.

Volgende week wordt het riool opnieuw afgesloten. Echter dan zal het rioolwater verpompt worden, zodat er niet opnieuw stankklachten kunnen ontstaan.

Bron: gemeente Velsen 03-10-2014.