Veelbelovende proef met verwijderen geneesmiddelen

08 mei 2016 07:21 uur

In Limburg is een proef afgerond, gericht op het verwijderen van geneesmiddelen uit afvalwater. De resultaten zijn veelbelovend. Geneesmiddelen in afvalwater zijn een groeiend probleem. Omdat dat afvalwater in rivieren terechtkomt en een deel van het Nederlandse drinkwater vervolgens uit dat rivierwater wordt gemaakt, zou dat in de toekomst ook voor de drinkwaterproductie een probleem kunnen worden. WML ondersteunde daarom een onderzoek naar een methode om geneesmiddelen uit het afvalwater ter verwijderen.

Het onderzoeksproject is uitgevoerd door onderzoeksinstituut KWR, TKI Watertechnologie en het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Bij de proef stond een ‘tweetrapsaanpak’ van het afvalwater centraal: ionenwisseling gevolgd door geavanceerde oxidatie. Na laboratoriumtests, is deze aanpak op grotere schaal toegepast in een pilot bij een zuiveringsinstallatie van WBL in Panheel. Het blijkt inderdaad technisch mogelijk te zijn om op deze manier een breed scala aan geneesmiddelen effectief te verwijderen. Nader onderzoek zal de inzetbaarheid verder moeten aantonen, maar de onderzoekers spreken over een veelbelovend resultaat.

Meer informatie staat op de website van KWR. U kunt daar ook de video over dit onderwerp bekijken.   Bron: Waterleiding Maatschappij Limburg 4 mei 2016.