Vechtstromen vraagt onafhankelijk onderzoek afvalwaterinjecties

26 april 2015 07:36 uur

Donderdagmiddag 23 april neemt watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen deel aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning. Tijdens dat gesprek wisselt de adviescommissie Economische Zaken van gedachten met vertegenwoordigers van gas- en oliewinningsorganisaties, vertegenwoordigers uit de wetenschap, en vertegenwoordigers van bewoners, bestuurders en andere belanghebbenden. Kuks belicht namens Vechtstromen de rol van het waterschap als functionele overheid en waterbeheerder, brengt de zorgen van het waterschap over het voetlicht en geeft de kamerleden een drietal wensen mee.

Waterschap Vechtstromen is als functionele overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. De afvalwaterinjecties in zoutcavernes vinden plaats in de diepe ondergrond en lijken daarmee geen relatie te hebben met het grondwater. Toch heeft het waterschap zorgen over mogelijke risico’s voor de kwaliteit van het grondwater en mogelijke schadelijke gevolgen voor mens, plant en dier. Vóórdat het afvalwater de diepe ondergrond bereikt wordt het getransporteerd door transportbuizen. Als zo’n buis knapt of lekt kan het afvalwater in aanraking komen met het grondwater. Hetzelfde geldt als de diepe afdekkende zoutlagen op (de langere) termijn mogelijk gaan eroderen.

Onafhankelijk onderzoek, alternatieven en adviesrecht

Waterschap Vechtstromen roept daarom – net als de gemeenten in Noordoost Twente – op tot een onafhankelijk onderzoek naar de risico’s voor mens, plant en dier van transport en infiltratie van het afvalwater. Dit onderzoek zou plaats kunnen vinden door de Onderzoeksraad voor de veiligheid. Daarnaast vraagt het waterschap om onderzoek naar alternatieve manieren van omgaan met het afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek. Door voortschrijdende technieken en tal van innovaties is er tegenwoordig veel meer mogelijk dan tien jaar geleden. Het waterschap is bereid om samen met onderzoeks- en kennisinstellingen mee te zoeken naar alternatieven. Tot slot bepleit Vechtstromen dat waterschappen het recht krijgen om, juist in verband met de relatie die er is met de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, eigenstandig advies uit te brengen aan het bevoegd gezag over onderwerpen zoals transport en infiltratie van afvalwater in de diepe ondergrond.

Rondetafelgesprek

Een rondetafelgesprek wordt gebruikt door de Tweede Kamer om mondeling overleg te voeren met personen en organisaties die betrokken zijn bij een specifiek onderwerp. Dit rondetafelgesprek wordt georganiseerd ten behoeve van de debatten die in het kader van het thema energie worden gevoerd. Bron: Waterschap Vechtstromen 24 april 2015.