Vechtstromen start met bouw Energiefabriek Hengelo

19 april 2015 08:21 uur

In 2018 levert waterschap Vechtstromen voldoende elektriciteit om 3.500 huishoudens in hun jaarlijkse energiebehoefte te voorzien. Daarvoor worden de komende jaren op het terrein van de rioolwaterzuivering in Hengelo de voorzieningen getroffen. Centraal staat de bouw van een installatie voor thermische drukhydrolyse (TDH-reactor). Op donderdag 30 april vindt de officiële starthandeling plaats.

In het programma rond de starthandeling is onder andere aandacht voor activiteiten op het snijvlak van energie en water. Sprekers zijn watergraaf Stefan Kuks, gedeputeerde Eddy van Hijum van provincie Overijssel en Manon Janssen, boegbeeld van de topsector Energie en CEO van de onderneming Ecofys.  Bron: Energiegids.nl 17-04-2015. Lees verder>>>>