Van der Valk + de Groot reinigt riolering Eijsden

27 september 2014 17:09 uur

Vanaf maandag 6 oktober starten de reinigingswerkzaamheden van de straat- en trottoirkolken weer. In onze gemeente worden de kolken schoongemaakt. De werkzaamheden nemen, als de weersomstandigheden het toelaten, vier weken in beslag. Bedrijf Van der Valk + de Groot BV voert de werkzaamheden uit.

Straatvuil, zand en afgevallen blad kunnen een vlotte afvoer van regenwater belemmeren. Daarom is het nodig om straat- en trottoirkolken regelmatig te reinigen. Het zijn werkzaamheden die de gemeente jaarlijks in de gehele gemeente uitvoert. Zo kunnen we overlast voor voetgangers en verkeer voorkomen.

Een speciale vrachtwagen, een ‘kolkenzuiger’ rijdt door de straten en verwijderd met een slang alle slib en afval uit de kolk. Vervolgens wordt de kolk schoongespoeld. Het verkeer kan hinder ondervinden van de reinigingswagen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wilt u bij het parkeren van uw auto rekening houden met de bereikbaarheid van de kolken?

Heeft u vragen over de uitvoering van het kolken reinigen? Neem dan contact op met de heer Spronk van de afdeling Dienstverlening. Hij is telefonisch bereikbaar via 043 458 84 88.