Vakbeurs Energie 2016: nieuwe connecties in de energietransitie

11 juni 2016 09:09 uur

Energie is als thema doorgedrongen tot de kern van vele organisaties. De vakbeurs Energie legt verbinding tussen de belangrijkste sectoren; gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit, dankzij combinatie met de vakbeurs Ecomobiel.

De vakbeurs Energie vindt dit jaar van 4 t/m 6 oktober plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs wordt voor de twaalfde keer georganiseerd. Het evenement is met ruim 350 exposanten en honderden inhoudelijke sessies uitgegroeid tot een onmisbaar platform voor iedereen die serieus met duurzame energieopwekking en energiebesparing bezig is.

Energietransitie
Wendy van de Geijn van organisator 54events: “Succesvolle energietransitie vereist een verandering van het systeem. De doelstellingen voor Nederland zijn alleen te bereiken door de verbinding over sectoren heen te maken en zo samen te versnellen. Zo liggen er voor de mobiliteitsector kansen in de opslag van decentraal opgewekte energie, biedt hergebruik van restwarmte uit de industrie kansen voor besparing in de gebouwde omgeving en zit huisvuil of rioolslib in potentie vol hernieuwbare brandstoffen. Bron: Ensoc.nl 10 juni 2016.  Lees verder>>>>