Utrecht: Stank rond rioolwaterzuiveringsinstallatie Overvecht binnenkort misschien verleden tijd

19 oktober 2020 13:16 uur

De stank rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Brailledreef in de Utrechtse wijk Overvecht is binnenkort misschien verleden tijd. Maar er is ook discussie over wat nu precies de geurnorm is.

De stank wordt veroorzaakt door het slib dat verwerkt wordt door de installatie. Hierin zitten twee stoffen die volgens het hoogheemraadschap veel geur hebben. Het lavafilter van de rioolwaterzuiveringsinstallatie haalt deze stoffen er niet goed uit.

“Daarom zijn er extra geurbeperkende maatregelen gerealiseerd”, aldus de gemeente Utrecht. Met de nieuwe maatregelen probeert het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de stank ‘substantieel te verminderen’. In november worden de maatregelen toegepast.

Norm

Daarnaast is er discussie over de geurnorm. De provincie Utrecht heeft vastgesteld dat de installatie in Overvecht niet binnen de afgesproken geuremissie blijft. Het hoogheemraadschap interpreteert deze geurnomen echter anders. De provincie heeft daarom de landsadvocaat gevraagd een onderzoek in te stellen.

“Zodra de landsadvocaat heeft aangegeven welke geurnormen van toepassing zijn, zal Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden verzocht worden aan te geven op welke wijze en binnen welke termijn de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan voldoen aan deze geurnormen.”

Meldingen

Ondertussen blijven er meldingen over de geuroverlast binnenkomen. Er is afgesproken dat het hoogheemraadschap deze meldingen zelf ontvangt. Dit zou nodig zijn voor een adequate opsporing van de oorzaak van de stank.

De verwachting is dat er april volgend jaar een extra geurbehandelingsinstallatie is die de stank tegengaat. Bron: duic.nl