Utrecht: onderzoek gebruiken restwarmte van zuiveringsinstallatie voor stadsverwarming

25 oktober 2014 10:15 uur

Energiebedrijf Eneco en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan uitzoeken of het mogelijk is om restwarmte van de zuiveringsinstallatie Utrecht te benutten voor stadsverwarming. Beide partijen ondertekenden hiertoe intentieovereenkomst. Als de plannen gerealiseerd worden, kan een warmtepomp op restwarmte maar liefst 25% van de warmte leveren die nodig is voor de stadsverwarming van de Utrechtse wijk Overvecht. Met de overeenkomst onderschrijven beide partijen het nut van het gebruik van restwarmte voor stadsverwarming uit het oogpunt van milieudoelstellingen. Bron: Engineeringnet.nl 23-10-2014. Lees meer>>>>