Utrecht: € 120 mln voor duurzaam reinigen rioolwater

23 april 2016 09:31 uur

Heijmans gaat in Utrecht een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bouwen. Met de Nereda-techniek van Royal HaskoningDHV verwijdert de installatie twee keer zoveel stikstof en fosfaat uit het water. Het bouwconcern realiseert de RWZI in opdracht van hoogheemraadschap De Sticthse Rijnlanden. Hiervoor is een bedrag van € 120 mln beschikbaar gesteld. In het Design Build Maintain (DBM)-contract is Heijmans verantwoordelijk voor het ontwerpen, realiseren en tien jaar onderhouden van de RWZI. Naar verwachting wordt de installatie in 2019 opgeleverd.

Biomassakorrels

De RWZI moet gebruikmaken van de zogeheten Nereda-technologie van Royal HaskoningDHV. Deze techniek maakt het mogelijk om water heel efficiënt te zuiveren met behulp van bepaalde bacteriën die biomassakorrels maken met goede bezinkingseigenschappen. Bron: Duurzaam Bedrijfsleven 21 april 2016. Lees verder>>>>