Urk: riothermie voor zwembad ’t Bun

29 november 2015 15:01 uur

Een grote verbouwing en uitbreiding van het zwembad liet de vraag naar energie stijgen. Hiervoor was geen budget. Een creatieve oplossing in de vorm van het toepassen van riothermie zorgt ervoor dat de gemeente Urk geen verhoging van de energiekosten krijgt. Riothermie is een duurzame techniek wat thermische energie uit rioolwater terugwint. De ligging van het hoofdafvoerriool nabij het zwembad maakte deze creatieve en unieke oplossing mogelijk.

Door in de riolering een warmtewisselaar te plaatsen wordt warmte en/of koude gewonnen. Een warmtepomp brengt de temperatuur naar een bruikbaar niveau en zorgt voor een goede temperatuur van het zwemwater. Omdat het riool veel warmte in de zomer biedt en het zwembad dan minder nodig heeft, vindt in de zomer opslag in de bodem plaats. Bron: Lokale Energie etalage