Update in- en effluentgegevens in de Watson database

15 april 2016 07:17 uur

Welke verdovende middelen worden er geloosd op het riool in Amsterdam. Of wilt u juist weten welke medicijnresten er gevonden worden in de effluenten bij de rwzi’s in het stroomgebied van de Maas, en in hoeverre ze verwijderd worden op de rwzi? Misschien ben u wel geïnteresseerd in de effluentgegevens voor imidacloprid bij alle Nederlandse rwzi’s. Deze informatie en meer kunt u vinden in de geüpdatete versie van de vorig jaar als webapplicatie gelanceerde Watson database.

In een samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat, Deltares en het Waterlaboratorium zijn het afgelopen jaar de 23 waterschappen aangeschreven. In een enquête werd gevraagd om in- en effluentgegevens aan te leveren voor de update van de Watson Database, dé database waarin de in- en effluentgegevens van de Nederlandse rwzi’s verzameld worden. De enquête was een groot succes. Ruim 50% van de beheerders leverde data aan. Was de database voor die tijd gevuld met 66.000 records, na de enquête is dat verdriedubbeld naar ruim 174.000 records !!

Naast stoffen als de prioritaire stoffen uit de Kaderrichtlijn Water, industriële stoffen, medicijnresten, hormoonverstorende stoffen en bestrijdingsmiddelen, zijn nu ook nutriënten, metalen en verdovende middelen voor de periode 2011-2015 aan de database toegevoegd.

Met de Watson webapplicatie kunnen gebruikers allerlei meetgegevens uit de database halen. Daarbij kunnen ze diverse selecties maken en berekeningen uitvoeren. De database helpt waterbeheerders en zuiveraars op deze manier bij het beantwoorden van tal van vragen over microverontreinigingen in het afvalwater.