Uniek experimenteel onderzoek: Het Daklabaratorium

09 december 2015 07:31 uur

Het Daklaboratorium is een uniek experimenteel onderzoek naar het effect van (biodiverse) dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat. Het Daklab is gesitueerd op het dak van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Wageningen. In het onderzoek, dat grotendeels wordt gefinancierd vanuit de SBIR-regeling, wordt een duurzame business case uitgewerkt ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe generatie biodiverse vegetatiedaken voor de 21e eeuw. Deze daken zijn in staat om bij te dragen aan zuurstofproductie, CO2 -reductie, fijnstofreductie, de biodiversificatie van de gebouwde omgeving en duurzaam waterbeheer in compacte binnensteden. Centraal staat daarbij het ontsluiten van beschikbaar daklandschap voor het effectiever vertragen, bufferen, recirculeren en gebruiken van kwalitatief hoogwaardig regenwater in de gebouwde omgeving alvorens het te infiltreren of te lozen via het rioolstelsel. Bron: Groenekennis – Tue, 08 Dec 2015.