Twenterand: Concept Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018

03 mei 2014 19:58 uur

Het college van burgemeester en wethouders is van plan de raad voor te stellen om voor de gemeente Twenterand het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 vast te stellen. In het plan is beleid vastgelegd voor de drie watertaken, die de gemeente heeft (inzameling en transport van afvalwater, de zorg voor het overtollige hemelwater en de zorg voor het overtollige ondiepe grondwater). Er is opgenomen welke maatregelen de komende periode worden uitgevoerd. Ook zijn de gevolgen voor de rioolheffing in beeld gebracht.

Het concept zal gedurende een periode van vier weken ter visie worden gelegd voor inspraak.

Waar kunt u het voorstel inzien?

Het voorstel kunt u vanaf vrijdag 2 mei tot vrijdag 30 mei 2014 gedurende de reguliere openingstijden van het gemeentehuis inzien. Desgewenst kunt u het concept ook in de middaguren bekijken. Voor dat laatste dient U een afspraak te maken met één van de medewerkers. Ook onderaan deze pagina kunt u de stukken inzien.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de termijn van de terinzagelegging (2 mei tot 30 mei 2014) kunt u een schriftelijke reactie indienen. De reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand, Postbus 67, 7670 AB te Vriezenveen. Eventueel kunt u ook mondeling een reactie indienen. Bron: gemeente Twenterand.