Tweede fase vernieuwing riolering Zuidwolde

18 april 2019 18:03 uur

Het college heeft besloten over te gaan tot de tweede fase van herstel en vernieuwing van de riolering in Zuidwolde. Die fase betreft een deel van de Schoolstraat en de Pastorielaan. Eerder werd het riool in de Van Berumstraat, de Tuinbouwstraat, de Lewestraat en de Van Starkenborghstraat al hersteld.

Uit onderzoek is gebleken dat de riolering in delen van het dorp aan het einde van de levensduur is en onvoldoende capaciteit heeft. Voor de vervanging stelde het gemeentebestuur van Bedum in 2017 een plan vast. Het plan gaat uit van gedeeltelijke vervanging van het huidige stelsel door een gescheiden rioleringssysteem: afvalwater en hemelwater worden gescheiden afgevoerd. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook andere ondergrondse kabels en leidingen te vervangen. De Pastorielaan krijgt verder andere bestrating. In de Schoolstraat wordt de oude bestrating tijdelijk terug gelegd. Na de vervanging van de riolering in een deel van de Schoolstraat en Pastorielaan volgt in 2020 het overige deel van de Schoolstraat. Dan wordt die straat en ook de Tuinbouwstraat opnieuw ingericht. Daarover gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. Sluitstuk van de operatie is de vervanging van het riool en de bestrating in de Noordwolderweg. Die staat gepland voor 2021. Bron: winsum.nieuws.nl 17-4-19